Tinejdžerske godine - godine promjena

Vaše dijete postaje tinejdžer!!!!

tinejdžerske-godine-:-godine-promjena
5 od 5(6 glasova)

Vaše dijete je ušlo u tinejdžerske godine. I za vas i za njega nastupa vrijeme promjena.

Tijelo djeteta počinje da se mijenja i emocije postaju izraženije.

Promjene kod dječaka se primjećuju oko 11 godine, ali mogu početi i prije ili kasnije. Kod djevojčica se promjene javljaju sa 10 godina, ali mogu da krenu i prije ili kasnije od toga.

Raspoloženje

Primijet ćete da raspoloženje kod vašeg tinejdžera postaje nepredvidivo. Dijete u ovom periodu izražava jaka osjećanja. Ono uči da tumači tuđe emocije i govore lica ili tijela. Veoma je osjetljivo.

U ovom periodu se razvija samopoštovanje kod tinejdžera. Dijete razmišlja o svom izgledu, upoređuje se sa vršnjacima.

Tijelo tinejdžera sazrijeva fizički, ali mentalni razvoj je nešto sporiji. Dijete se još uvijek emocionalno razvija, razvija se sposobnost odlučivanja i prihvatanja posljedica donešenih odluka. 

Društvo

Dijete u ovom periodu traži svoj identitet. Ono traži sve više nezavisnosti i odgovornosti. Sklono je traženju novih iskustava. Dolazi do izgradnje sistema vrijednosti i formiranja čvršćih moralnih stavova.

Veoma važno je u ovom periodu razgovarati sa djetetom i pomoći mu da razlikuje ispravno i pogrešno. 

U ovom periodu dijete se počinje interesovati za suprotni pol, počinje da se zabavlja.

Bitno je naglasiti da prijatelji sve više utiču na ponašanje djeteta. Takođe internet i drugi mediji imaju uticaj na dijete.

Uticaji

Vaše dijete odrasta i sve više vremena provodi sa vršnjacima, a manje sa porodicom. Oni imaju uticaja na to šta će obući, gdje će izaći i sl.

Ipak, na dugoročne odluke i dalje utičete vi tj. porodica. Jake porodične veze su veoma važne za pravilan emocionalni i socijalni razvitak djeteta.

Dijete sazrijeva, počinje da ima svoje stavove, pa je normalno da povremeno uđete u konflikt sa njim. Dijete u ovom periodu istražuje različite poglede na svijet i počinje apstraktno razmišljati. 

Ocjeni ovaj tekst

Pređite mišem preko zvijezdice i na odabranu zvjezdicu kliknite...