Pomozite djeci da pronađu prijatelje

Kako možete pomoći svojoj djeci da pronađu prijatelje?

pomozite-djeci-da-pronađu-prijatelje
5 od 5(15 glasova)
Već sa šest mjeseci djeca počinju da primjećuju drugu djecu, dok sa godinu dana uspostavljaju prve kontakte. Sa godinu i pol je primijetna želja djeteta da se približi drugoj cjeci. Početne faze igranja mogu da budu nespretne, pa čak i neugodne. Učenje socijalnih vještina je dugotrajan proces. Uglavnom do treće godine se djeca igraju sa svojim vršnjacima u istom prostoru, ali je svako od njih fokusiran na svoju igru.
Tek sa tri godine djeca počinju da stiču prve prijatelje. U tom periodu se djeca sprijateljuju sa vršnjacima u obdaništu, objašnjavajući koju djecu u vrtiću vole i s kojom se najrađe igraju.
Kako djeca rastu, važan dio prijateljstva postaje i međusobno pomaganje i dijeljenje.

Kako podsticati dijete na pozitivne odnose sa vršnjacima?

Porodica je mjesto gdje sve počinje. U kući djeca posmatraju i uče kako dijeliti, kako razgovarati sa drugima. Na razvijanje prijateljstva među djecom utiče njihov odnos s roditeljima. Ako rastu u stabilnoj porodici velika je vjerovatnoća da će imati mnogo prijatelja i da će se mnogo bolje snalaziti u socijalnim odnosima. Zbog toga trebate pokazivati djetetu ljubav, a izbjegavati kritike, jer ćete na taj način razvijati njegovo samopouzdanje.

Kako pomoći djetetu da pronađe prijatelje?

Neka djeca teže sklapaju prijateljstva. Ipak uz podršku roditelja i oni mogu da nađu prijatelje. 
Roditelji treba da se upoznaju sa roditeljima djece koja pohađaju obdanište sa njihovim djetetom. Bolje upoznavanje se može postići zajedničkim proslavama rođendana.
Roditelji ponekad pomisle da će djeca sklapati prijateljstva automatski. Međutim, prijateljstvo je teško razviti, ako se djeca ne viđaju redovno. Zbog toga je važno da se povremeno uključe i roditelji. Pozovite djecu koju vaše dijete voli na druženje bilo kod kuće bilo u igraoni ili parku.
Razgovarajte sa djetetom o prijateljstvu. Čitajte im priče na tu temu ili pogledajte crtani film. Tako ćete saznati koliko je vašem djetetu prijateljstvo važno.
Pomozite djetetu da se uključi u grupu, naučite ga kako da se igra grupnih igara.
Ako je dijete povučeno ili bojažljivo, porazgovarajte sa vaspitačicom i pronađite način kako da dijete oslobodite i uključite u igru sa drugom djecom.
Nipošto nemojte da rješavate djetetove probleme umjesto njega, nego mu budite podrška i savjetnik. 
Ukoliko primijetite da se vaše dijete osjeća odbačenim, usmjerite ga na druženje sa drugim djetetom. Ako vaše dijete odbacuje drugu djecu, razgovarajte sa njim i otkrijte zbog čega to radi.
Pomozite djetetu da razvije socijalne odnose. Pokazujte i vi razumijevanje i saosjećanje sa drugima. Pomozite djeci sa nauče da razumiju svoja i tuđa osjećanja. 
Objasnite djetetu da svako prijateljstvo ima i nesuglasice. Prijatelji se znaju posvađati, ali i pomiriti.

Trebate li podsticati dijete da bude popularno?

Skoro sva djeca žele da su popularna. Podstičite djecu da razvijaju svoju ličnost, a samim tim i svoj stil. Slušajte djecu i omogućite im da slobodno izražavaju osjećanja i stavove, ali im ne dozvolite da time povrijeđuju druge osobe.

Ocjeni ovaj tekst

Pređite mišem preko zvijezdice i na odabranu zvjezdicu kliknite...