Kreativnost kod djece

Dopustite djetetu da bude kreativno!

kreativnost-kod-djece
5 od 5(6 glasova)

Najslobodnija forma izražavaja je kreativnost. Ona doprinosi razvoju emotivnog zdravlja, ali poboljšavaju i mentalno sazrijevanje djece.

Omogućite svom djetetu da razvij kreativnost. Obezbjedite djetetu različit kreativni materijal i dopustite mu da crta, slika, sluša muziku, radi sa glinom, drvetom, vodom, papirom... Omogućite mu da istražuje.

Usmjerite svoje dijete, ali se nemojte miješati u njegovo kreativno istraživanje. Ohrabrite ga da pravi sopstvene izvore. Podržavajte napore vašeg djeteta. Nemojte zaboraviti da su nezavisnost i kontrola veoma bitne komponente u kreativnom procesu.

Kreativna igra je jedan od važnijih tipova krativne aktivnosti. Mnogi roditelji podcjenjuju vrijednost igre, ali zaboravljaju da igra ojačava mentalni, psihički i socijalni razvoj djeteta. Kroz igru će djeca dobiti jedinstvenu perspektivu i lični stil kreativnog izražavanja.

Igra ne treba biti dirigovana od roditelja, nego rezultat dječijih ideja.

Ohrabrite svoje dijete da pronalaze više rješenja tokom igre.

Ocjeni ovaj tekst

Pređite mišem preko zvijezdice i na odabranu zvjezdicu kliknite...