Izgradnja radnih navika kod djece

Kako da izgradite radne navike kod svog djeteta?

izgradnja-radnih-navika-kod-djece
5 od 5(11 glasova)
Dijete treba da što ranije usvoji radne navike. Roditelji trebaju da pomognu svome djetetu da razvije radne navike.
Donosimo nekoliko savjeta:
1. Budite dobar primjer
Dijetu su uzor njegovi roditelji. Dijete posmatra roditelje, njihovo ponašanje i radne navike i to je njegova prva lekcija. 

2. Razvijte ljubav prema učenju
Prije nego što dijete krene u školu, naučite ga da učenje može da bude zabavno. Čitajte mu zabavne slikovnice, kupite igračke koje razvijaju maštu i sl.

3. Učite dijete da dâ sve od sebe
Naučite svoje dijete da ulaže napor i završi ono što je započelo. Bitno je da je dijete svjesno da su roditelji zadovoljni njegovim uspjehom prvenstveno zbog uloženog truda. Dijete treba naučiti da bude ponosno na sebe. 

4. Naučite dijete da bude uporno
Najvažnija radna navika je upornost, pa naučite svoje dijete da bude uporno.

5. Učite dijete odgovornosti
Naučite dijete da bude odgovorno prema školi i školskim obavezama, ali i obavezama koje treba obavljati u kući. 

6.Pomozite u organizaciji
Naučite dijete kako da se organizuje. Npr. mlađa djeca treba da pospremaju igračke poslje igre. Starijoj djeci pomozite da pravilno rasporede svoje vrijeme i obaveze. 

7. Naučite dijete da upravlja vremenom
Naučite svoje dijete da redovno obavlja školske obaveze. Uspostavite svakodnevnu rutinu u učenju. Naučite dijete da redovno uči, jer tada će sve zadatke ispunjavati na vrijeme. Pomozite im da odrede prioritete u učenju.

8. Razvijajte ljubav prema čitanju
Kada je dijete malo čitajte mu knjige, a kada nauči da čita okružite ga knjigama. Dijete koje voli da čita mnogo lakše izvršava školske obaveze. 

9. Potičite dijete da postavlja pitanja
Naučite svoje dijete da postavlja pitanja o svemu što ga interesuje. Na taj način podstičete radoznalost kod njega i gradite unutrašnju motivaciju za učenje. Podstičite svoje dijete na razmišljanje.

10. Pokažite koliko je priprema važna
Naučite svoje dijete da se pripremi za naredni školski dan. 

11. Obezbjedite djetetu kvalitetan radni prostor
Osigurajte svom djetetu odgovarajući prostor za učenje. Obezbjedite mu radni stol koji je dobro osvijetljen i izolovan od buke. 
12. Provjeravajte periodično
Povremeno pregledajte zadaću, razgovarajte sa djetetom o školskim zadacima i sl. Ako je dijete uradilo zadaću neuredno, insistirajte da je ponovo uradi. Na taj način se dijete uči radnoj etici. 

13. Pohvalite svoje dijete
Vaša pohvala će dodatno motivisati dijete i povećati njegovo samopouzdanje.
14. Budite strpljivi
Izgradnja radnih navika je dugotrajan proces pun uspona i padova. Zbog toga morate biti strpljivi, uporni i dosljedni. 

Ocjeni ovaj tekst

Pređite mišem preko zvijezdice i na odabranu zvjezdicu kliknite...