Informatička opremljenost škole i odgojno-obrazovni proces

Budućnost ovisi o onome što radimo u sadašnjosti

informatička-opremljenost-škole-i-odgojno:obrazovni-proces
5 od 5(11 glasova)
Pogledamo li sve razvijenije zemlje države, kako Evrope tako i svijeta, možemo primijetiti da je razvoj države direktno propocionalan tehnološkoj opremljenosti obrazovnih institucija. Njihov cilj je izgradnja "društva znanja " u kojem je tehnologija najznačajnija podrška. Zemlje u tranziciji veoma slabo ulažu u odgojno-obrazovni sistem, a samim tim i u tehnologiju. Reforme u obrazovanju daju manje rezultate od očekivanog zbog nedostatka materijalno tehničkih sredstava. Nastavni kada je u većini slučajeva skromnijih informatičkih i komunikacijskih kompetencija zbog nedovoljne tehnološke infrastrukture. Nedostatak brzog Interneta ili čak njegovo potpuno odsustvo u školama ili kod kuće, nastavnike lišava jednog ogromnog izvora znanja i komunikacijske platforme. U bližoj budućnosti se ne očekuju veća ulaganja, pa se postavlja pitanje kako nadomjestiti nedovoljnu opremljenost škole informacijono-komunikacijskim tehnologijama (skr.IKT) i time poboljšati odgojno obrazovni proces?

Šta je IKT?

Jedna od najčešće korištenih definicija je: "Informacijjska tehnologija (IT) je tehnologija koja koristi računare za prikupljanje, opbradu, pohranu, zaštitu i prijenos informacija. Terminu IT su pridružene komunikacijske tehnologije, jer je danas rad sa računarom nezamisliv, ako taj računar nije povezan u mrežu, pa se zgog toga govori o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologjii." Termin IKT (informacijska i komunikacijska tehnologija) sve je više zastupljen u svim sferama života, a osnovni zadatak mu je da omogući komunikaciju između hardvera i softvra u jednom radnom okruženju, kao što je obrazovna ustanova, radi razmjene informacija. U savremenom svijetu zahtijeva se informatička pismenost tj.- vještine i znanja koje ona obuhvata, razvoj strategije pri traženju informacija, pronalaženje, vrednovanje i upotreba pronađene informacije za sticanje novih znanja. Informatički opremljena škola bi trebala da ima dovoljan broj kompjutera, koji zavise od veličine škole i broja učenika koji oni pohađaju. Takođe pristup mreži koja povezuje sve komjutere jedne škole, omogućavao bi jednostavnu komunikaciju u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta. Međutim kako je stvarno stanje?


Stvarno stanje u školama
Ako uporedimo našu svakodnevnicu danas i prije pedeset godina možemo primijetiti ogromne razlike u svim poljima, osim u obrazovanju. Učionice su iste danas kao i prije pedeset godina, a osnovna sredstva većine nastavnika su i dalje tabla i kreda. Šta možemo da uradimo? Možemo promijeniti način prenošenja znana učenicima koristeći tehnološka pomagala (komjuter, projektor, pametnu tablu i sl.) Nedvojbeno je da svi nastavnici koji podučavaju učenike imaju mnogo znanja, ali savremeno obrazovanje zahtijeva i usavršavanje nastavnog procesa. Kroz primjere u praksi možemo primijetiti da nastavnici koji imaju pristup računaru i internetu u svojoj učionici mogu učenicima da priušte bolje znanje i zanimljiviju nastavu. Učenici mogu aktivno da učestvuju u kreiranju nastavnog procesa putem projektnog učenja. Ako želimo da pripremimo djecu za budućnost, moramo ići u korak sa savremenom tehnologijom. Nažalost, u našem obrazovnom sistemu nema dovoljno novca da se škole opreme dovoljnim brojem računara, pametnih tabli i sl. Mi smo jedna od rijetkih škola u kojoj je zastupljena savremena tehnologija i pružena nam je mogućnost da istu iskoristimo u nastavnom procesu. Prednosti samog ulaganja u tehnologiju u obrazovnim ustanovama otvara mnoge pogodnosti kao što su:
1. Zanimljivija nastava
2. Različiti načini prenošenja znanja
3. Stvaranje svijesti kod učenika vezanih za tehnologiju
4. Bolji i širi izvori informacija.

Zaključak
Stvaranje obrazovanog društva je primarni zadatak svake zemlje. Ranije je znanje bilo povlastica pojedinaca i njemu nije mogao pristupiti i koristiti ga svako. Danas to nije slučaj i zahvaljujući internetu, zanje je svima dostupno. Od savremenog obrazovanja se zahtijeva i očekuje da proizvde obrazovanu osobu, koja je sposobna da odgovori na zahtjeve i prati tendencije savemenog društva. Zbog toga se i nameću zahtjevi za usavršavanjem metoda i sredstava učenja. Jedino pitanje koje se sada nameće jeste: Koliko smo otvoreni da prihvatimo promjene? Savremena nastavna tehnologija obezbjeđuje interaktivnost učenika, individualizaciju nastave, jača samostalnost učenika u usmjerava ga ka daljem obrazovanju. Učenici su zainteresovani za svijet u kojem žive, a savremena tehnologija zadovoljava njihovu potrebu. Od nastavnika u velikoj mjeri zavisi da li će njihova interesovanja biti podsticana i dalje razvijana ili ugušena. U tom pravcu savremena tehnologija može postati dragocjena pomoć i sredstvo za stimulisanje motivacione sfere učenika u obrazovnom procesu.

Ocjeni ovaj tekst

Pređite mišem preko zvijezdice i na odabranu zvjezdicu kliknite...