Hass Komerc katalog - akcija od 8.12. do 10.12. 2017