Hass Komerc katalog - akcija od 24.6. do 26.6. 2016