Hass Komerc katalog - akcija od 24.2. do 26.2. 2017