Hass Komerc katalog - akcija od 20.1. do 22.1. 2017