Hass Komerc katalog - akcija od 16.2. do 19.2. 2017