Hass Komerc katalog - akcija od 13.1. do 15.1. 2017