Hass Komerc katalog - akcija od 12.5. do 14.5. 2017